Proje-Süreç Yönetimi
KOSGEB-TÜBİTAK-AB Fon Danışmanlığı KKDIK - REACH Danışmanlığı

GRC Project :

>> Türkiye ve yurtdışındaki büyük işletme, KOBİ ve girişimcilerin yatırımlarının değerlendirilmesi,
>> Fikirlerinin projelendirilmesi,
>> ARGE merkezi, tasarım merkezi, kuluçka ve hızlandırma programı kurulumu ve süreç yönetimi,
>> Yurtdışı pazarlarına açılma ve geri ödemesiz hibe destekleri konularında danışmanlık hizmeti vererek, doğru finansal kaynaklara kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Belirli hedeflere, belirlenen sürede ulaşmak ve başarı kriterlerini karşılayabilmek için yapılır.

GRC; sektör ve hacim farkı gözetmeksizin tüm kurumlara, projelerinin doğru süreçlerle, doğru kaynaklarla ve hatasız yönetilebilmesi için gereken bilinçlendirme çalışmalarını yapar. Proje yönetiminin kişiler değil bir sistem üzerinden yürütülmesini sağlayarak kurum kültürüne katkıda bulunur.

Projenin doğru yönetimi, kazancı arttırır.

Teknolojik bilgi üretimi,

Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik,

Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi,

Verimliliğin artırılması,

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi,

Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,

AR-GE’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması ile

AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek için;

AR-GE Merkezi, Tasarım Merkezi, Kuluçka ve Hızlandırma Programı Kurulumu ve Süreç Danışmanlığını kapsar

2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmaktadır. Amaç: Markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamaktır.

Projenin doğru yönetimi, kazancı arttırır.

Mevcut durum analizine göre İş Planı hazırlanmasını, Stratejik Yapının Kurulmasını, Stratejik Planın Oluşturulmasını, Her birim için yol haritasının oluşturulmasını, TURQUALITY Programı Başvuru İşlemlerini, Ticaret Bakanlığı ile iletişim sürecinin yönetilmesini ve Raporlama süreçlerini kapsar.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ çerçevesinde HORİZON 2020, ERA, EURANET, EUREK, REACH kapsamında;

 • AR-GE projelerinde yönetici konsorsiyumu oluşturma,
 • Projelerin komisyona sunulması, projenin hazırlanması,
 • Yönetim ve takip çalışmalarının yönetilmesi,
 • Kurumsal Proje Yönetim Ofisi (Entreprise Project Management Office) kurulumu,
 • Yatırım teşvik programlarının hazırlanması ve yönetimini gerçekleştiririz.

Projelerin doğru, hatasız ve başarı ile yönetilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için verdiğimiz eğitimler aşağıdaki gibidir.

 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • AB Fon Programları Süreç Eğitimi
 • AB Fon Programları Partner Yönetimi Eğitimi
 • AGILE (Çevik) Eğitimi
 • İletişim Eğitimi
 • Kurum içi Girişimcilik Eğitimi
 • Satış ve Pazarlama Eğitimi

GERİ ÖDEMESİZ HİBE

destekleri konusunda doğru finansal kaynaklara kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlarız
TOP